Complera - HIV antiretrovirusni lijekovi

Fiksni lijekovi za kombiniranu dozu nude jednokratnu, jednokratnu terapiju

Klasifikacija

Complera je lijek s jednim tabletom, fiksne doze koji se koristi u liječenju HIV-a, koji se sastoji od tri različita antiretrovirusna sredstva :

Complera je 10. kolovoza 2011. odobrila američka agencija za hranu i lijekove (FDA) za uporabu kod odraslih i djece starijih od 12 godina koji nikada nisu bili na terapiji HIV-om koji imaju virusni opterećenje od 100.000 stanica / m ili ispod , te vagati 35 kg (35 kg) ili više.

Complera se također može upotrijebiti za zamjenu tekuće terapije ako je pacijent imao neotkriveni virusni opterećenje (

formuliranje

Complera je ružičasta, kapsula oblika, filmom obložena tableta, koja sadrži 25 mg rilpivirina, 200 mg emtricitabina i 300 mg TDF-a. Istaknuta je s "GSI" s jedne strane i obična je s druge strane.

Doziranje

Jedna tableta dnevno uzimana uz hranu. Complera se ne smije uzimati s drugim antiretrovirusnim lijekom koji se koristi za liječenje HIV-a.

Nuspojave

Broj nuspojava lijekova zabilježen je kod pacijenata s kliničkim ispitivanjem koji su uzimali Complere, od kojih su najčešći:

Nuspojave su općenito prolazne, s malim brojem pacijenata koji su prestali uzimati kao rezultat netolerancije u liječenju.

kontraindikacije

Complera se ne smije uzimati uz sljedeće lijekove ili dodatke:

Uvijek obavijestite svog liječnika o svakom lijeku ili dopuniti, propisanom ili nepripremljenom, koje možda uzimate prije početka antiretrovirusne terapije.

Ostala razmatranja

Complera se ne preporučuje za pacijente s oštećenjem bubrega (definirano kao procijenjeno klirens kreatinina manjeg od 30 mL po minuti). Obavijestite svog liječnika ako vam je liječnik ili liječnik naišao na bilo kakav poremećaj bubrega.

Complera se ne preporučuje za pacijente s oštećenjem jetre ili onima s kroničnom hepatitisa B (HBV) jer može ozbiljno pogoršati probleme jetre. Preporučuje se da osobe s HIV-om budu pregledane na HBV prije nego što pripišemo Complere. Obavijestite svog liječnika ako imate bilo kakvih problema s jetrom i / ili povijesti hepatitisa.

Raspjevicna komponenta Complera može uzrokovati reakciju preosjetljivosti kod malog broja bolesnika, često u obliku osipa, upale oka ("ružičasti oči"), oticanje lica, groznica ili druge alergijske reakcije. Tipično, reakcije preosjetljivosti prisutne su 1-6 tjedana nakon početka terapije. Obavijestite svog liječnika odmah o pojavljivanju takvih simptoma. U teškim slučajevima, terapija će vjerojatno morati biti prekinuta.

Ažuriranje liječenja

U novijoj formulaciji Complere odobrila je FDA 1. ožujka 2016., koja se prodaje pod imenom Odefsey . Ova nova formulacija zamjenjuje TDF komponentu lijekom pod nazivom tenofovir alafenamid (TAF), od kojih je potonja klasificirana kao pro-lijek.

Za razliku od TDF, TAF nema aktivni lijek, već koristi vlastiti metabolizam tijela kako bi ga pretvorio u svoj aktivni oblik. Kao takav, lijek se isporučuje učinkovitije na stanice pri daleko nižim dozama, kao i uz daleko nižu toksičnost lijeka (osobito u odnosu na oštećenje bubrega povezanog s uporabom TDF-a).

izvori:

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA_ "Odobrava kombera: emtricitabin / rilpivirin / tenofovir DF kombinacija fiksne doze", Silver Srping, Maryland, objavljen 10. kolovoza 2011.

Gilead Sciences. "Complera - najvažnije informacije o propisivanju." Foster City, Kalifornija; pristupili 18. ožujka 2016. godine.

Reuters. "KRATAK - Gilead Sciences kaže da je US FDA odobrila Odefsey" Objavljen 1. ožujka 2015.